Lợi ích của giải pháp BI

1, Khái niệm: là một Giải pháp tổng thể bao gồm một loạt các công cụ, các ứng dụng và phương thức thu thập thông tin cho doanh nghiệp để hỗ trợ lãnh đạo và các cấp quản lý ra quyết định.

2, Lợi ích:

2.1, Loại bỏ phỏng đoán: Quyết định sẽ đi từ dữ liệu thay vì từ trực giác, trí nhớ, cảm xúc.

2.2, Đảm bảo sự thật: thông tin cung cấp cho nhiều người nhưng chỉ từ một nguồn dữ liệu thống nhất, không tam sao thất bản.

2.3, Nâng cao hiệu quả: tìm kiếm, khai thác thông tin chỉ trong vài giây so với cách quản lý thông thường: yêu cầu báo cáo, thực hiện báo cáo, gửi lại báo cáo.

2.4, Hỗ trợ thông tin đa chiều: bạn nhận được những thông tin về nội dung mình quan tâm mà thậm chí bạn chưa nghĩ tới, tránh được những thiên lệch do suy nghĩ chủ quan.

3, Trải nghiệm kết quả với Microsoft Power BI: