Lợi ích của giải pháp BI

1, Khái niệm: là một Giải pháp tổng thể bao gồm một loạt các công cụ, các ứng dụng và phương thức thu thập thông tin cho doanh nghiệp để hỗ trợ lãnh đạo và các cấp quản lý ra quyết định.

2, Lợi ích:

2.1, Loại bỏ phỏng đoán: Quyết định sẽ đi từ dữ liệu thay vì từ trực giác, trí nhớ, cảm xúc.

2.2, Đảm bảo sự thật: thông tin cung cấp cho nhiều người nhưng chỉ từ một nguồn dữ liệu thống nhất, không tam sao thất bản.

2.3, Nâng cao hiệu quả: tìm kiếm, khai thác thông tin chỉ trong vài giây so với cách quản lý thông thường: yêu cầu báo cáo, thực hiện báo cáo, gửi lại báo cáo.

2.4, Hỗ trợ thông tin đa chiều: bạn nhận được những thông tin về nội dung mình quan tâm mà thậm chí bạn chưa nghĩ tới, tránh được những thiên lệch do suy nghĩ chủ quan.

3, Trải nghiệm kết quả với Microsoft Power BI:

 

Lợi ích của hosting

1, Giảm chi phí hoạt động: không phải thuê quản trị viên cơ sở dữ liệu, quản trị viên hệ thống, và các nhân viên khác để quản lý các máy chủ

2, Tăng tính ổn định và an ninh: để đảm bảo chất lượng dịch vụ và ổn định hệ thống cho nhiều khách hàng, nhà cung cấp hosting phải thực hiện các công việc: Quét Virus, Cấu hình tường lửa, lọc thư rác, cập nhật hệ điều hành, chạy các ứng dụng Kiểm soát hệ thống, An ninh mạng

3, Luôn có sự hỗ trợ mọi lúc: nhân viên của bạn có thể nghỉ ốm, vắng mặt nhưng nhà cung cấp dịch vụ luôn có một đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ 24*7

4, An toàn dữ liệu: dữ liệu được sao lưu tự động và bảo mật vì một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy sẽ có các chiến lược để xử lý sự mất mát nếu có.