Áp dụng hóa đơn điện tử

Nắm bắt dự thảo của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng tiến tới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Sẵn sàng cập nhật theo sự phát triển của công nghệ thông tin trong việc quản lý, vận hành doanh nghiệp.

Công ty BPO đã thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử ngay từ thời điểm bắt đầu thành lập công ty.

Với kinh nghiệm áp dụng thực tế, BPO sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp đang trong quá trình tìm hiểu và triển khai hóa đơn điện tử.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *