Lợi ích của IT Support

1, Tổng quan: Dịch vụ của BPO là tổng hợp và hoàn toàn ưu việt hơn so với tính chất nhỏ lẻ mà thị trường dịch vụ IT đang có. Dịch vụ sẵn sàng thay thế một phần hoặc toàn bộ công việc của phòng IT trong doanh nghiệp bạn.

2, Lợi ích

2.1, Tiết kiệm chi phí: không phải thuê các vị trí full-time cho phòng IT, giảm thiểu tối đa chi phí nhân sự: lương, thưởng, phúc lợi, công cụ, chỗ ngồi,…

2.2, Đầu mối liên hệ duy nhất: Bạn không phải liên hệ với từng nhà cung cấp cụ thể để thay thế phần cứng, sửa chữa phần mềm, đổ mực máy in,… chỉ cần trực tiếp liên hệ với BPO. Với các việc BPO không tự cung cấp, chúng tôi sẽ thay bạn làm việc với nhà cung cấp dịch vụ.

2.3, Tính chuyên môn cao: yêu cầu của bạn không bị phụ thuộc vào chuyên môn một vài người full-time trong công ty, sẽ có nhiều người, nhiều kiến thức chuyên môn vừa sâu, vừa rộng của BPO cùng tham gia hỗ trợ, xử lý.

2.4, Luôn có sự hỗ trợ mọi lúc: nhân viên full-time của bạn có thể nghỉ ốm, vắng mặt nhưng nhà cung cấp dịch vụ như BPO luôn có một đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ 24×7

2.5, Phòng bệnh hơn chữa bệnh: kinh nghiệm xử lý các sự cố của một công ty sẽ là gợi ý thực tế nhất để áp dụng các biện pháp phòng tránh rủi ro cho các công ty khác. Bạn sẽ nhận được giá trị đó để hệ thống IT của công ty bạn ổn định, an toàn một cách chủ động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *