1, Giảm chi phí hoạt động: không phải thuê quản trị viên cơ sở dữ liệu, quản trị viên hệ thống, và các nhân viên khác để quản lý các máy chủ

2, Tăng tính ổn định và an ninh: để đảm bảo chất lượng dịch vụ và ổn định hệ thống cho nhiều khách hàng, nhà cung cấp hosting phải thực hiện các công việc: Quét Virus, Cấu hình tường lửa, lọc thư rác, cập nhật hệ điều hành, chạy các ứng dụng Kiểm soát hệ thống, An ninh mạng

3, Luôn có sự hỗ trợ mọi lúc: nhân viên của bạn có thể nghỉ ốm, vắng mặt nhưng nhà cung cấp dịch vụ luôn có một đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ 24*7

4, An toàn dữ liệu: dữ liệu được sao lưu tự động và bảo mật vì một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy sẽ có các chiến lược để xử lý sự mất mát nếu có.

continue reading

Related Posts

  • 282 words1.4 min read

    1, Khái niệm: là một Giải pháp tổng thể bao gồm một loạt các công cụ, các ứng dụng và phương thức thu thập thông tin cho doanh nghiệp để hỗ trợ lãnh đạo và các cấp quản lý ra quyết định. 2, Lợi ích: 2.1, Loại bỏ phỏng đoán: Quyết định sẽ đi từ dữ …

    Read More
  • 0 words0.1 min read
    Read More