Lợi ích của Hỗ trợ tuyển dụng (RPO)

  1. Chất lượng của nhân viên

Đây là mục đích chính và lợi thế của một nhà cung cấp RPO. Họ đầu tư thời gian, năng lượng và nguồn lực vào việc tìm nguồn cung ứng, sàng lọc và giới thiệu về các ứng viên tài năng có sẵn cho khách hàng. Những ứng viên tài năng này thường xuyên được tập hợp, lưu trữ trong một kho dữ liệu thông minh để tìm kiếm. Sự gợi ý những ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thường là một tính năng độc đáo của RPO.

  1. Giảm chi phí

Rõ ràng một trong những ưu điểm chính của RPO là hiệu quả chi phí của nó. Điểm mấu chốt là RPO tiết kiệm tiền cho các công ty trong thời gian dài. Các nhà cung cấp dịch vụ RPO có thể mở rộng quy mô hoạt động tuyển dụng của họ để đáp ứng nhu cầu thuê của khách hàng. Câu ngạn ngữ “thời gian là tiền bạc” luôn được áp dụng trong kinh doanh. Mỗi ngày mà một vị trí vẫn còn thiếu thì đó là yếu tố làm tăng chi phí một công ty. Tuyển dụng nhanh hơn để bổ sung các vị trí công việc còn thiếu sẽ tăng năng suất làm việc và giảm nguồn nhân lực đã dành cho việc tìm kiếm các ứng viên. Các nhà cung cấp dịch vụ RPO cuối cùng được đo lường theo tiêu chí thời gian để tuyển dụng thành công, chi phí tuyển dụng và chất lượng ứng viên tuyển dụng.

  1. Mô hình có thể mở rộng

Khi các công ty hoạt động có kinh nghiệm trong những tình huống bão hòa về nhân sự hoặc thiếu hụt nhân sự trầm trọng, một mô hình RPO linh hoạt sẽ là phù hợp. Nếu một công ty đang mở rộng hoặc mở một bộ phận mới, sẽ cần thêm nhân viên. Trong khi nếu công ty đang phải cắt giảm nhân sự hoặc phải thực hiện đóng băng tuyển dụng, sẽ không có nhu cầu cần thêm nhân viên. Các nhà cung cấp RPO có cơ cấu thích hợp để thích ứng với bất kỳ tình huống nào. Họ có thể thay đổi quy mô đội ngũ của họ tăng và giảm khi cần thiết. Cuối cùng khách hàng trả tiền cho những gì họ nhận được; điền đầy đủ chỗ trống, không có gì nhiều hơn, không có gì ít hơn. Các nhà cung cấp RPO rất linh hoạt và có thể đáp ứng mọi tình huống. Giá được dựa trên các vị trí đã hoàn thành tuyển dụng.

  1. Giảm thời gian tuyển dụng

Nguồn lực trong các nhà cung cấp RPO có quy mô để đạt (thậm chí là vượt qua) được các yêu cầu về thời hạn tuyển dụng. Một vị trí doanh nghiệp cần tuyển dụng sẽ được một mạng lưới rộng lớn tìm kiếm trên nhiều nguồn thông tin ứng viên. Với nguồn lực vượt trội hơn phạm vi một phòng nhân sự của doanh nghiệp, năng suất sẽ nâng cao và thời gian tuyển dụng sẽ được giảm xuống.

  1. Tập hợp tài năng

Nhà cung cấp RPO sẽ giới thiệu khách hàng với những người giỏi nhất cho công việc. Tất cả các ứng cử viên mạnh mẽ được kết hợp và tích cực tham gia, tạo ra một cộng đồng để tuyển dụng trong tương lai.

  1. Quy trình tuyển dụng và thiết kế đánh giá

Các nhà cung cấp dịch vụ RPO có thể tái thiết kế toàn bộ quy trình tuyển dụng của công ty để đảm bảo nó thống nhất trên tất cả các phòng ban. Điều này làm cho ban quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ và hiểu quy trình đang phát triển như thế nào tại bất kỳ thời điểm nào.

  1. Phân tích và báo cáo

Các nhà cung cấp dịch vụ RPO theo dõi và theo dõi từng giai đoạn của quy trình tuyển dụng cho phép báo cáo theo thời gian thực và những hiểu biết chi tiết để ra quyết định nhanh chóng. Điều này cũng làm cho việc đánh giá hoạt động tuyển dụng trong tương lai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

  1. Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan

RPO tăng cường quản lý tuyển dụng và sự tham gia lãnh đạo cao cấp thông qua việc thực hiện các SLAs đã được thỏa thuận. Chất lượng của người thuê và hiệu quả của thủ tục tuyển dụng dẫn đến sự hài lòng nhân sự cao, tốt cho năng suất.

  1. Quy định tuân thủ tuyệt vời

Các công ty RPO là các chuyên gia về luật lao động và các tiêu chuẩn. Hồ sơ chi tiết được lưu giữ, lập bản đồ mọi giai đoạn của quá trình tuyển dụng. Họ đảm bảo xử lý đầy đủ khiếu nại, kiểm tra các quy trình và phương pháp.

  1. Giảm nhu cầu quảng cáo trực tiếp

Quảng cáo là tốn kém. Khi một công ty tham gia với một nhà cung cấp dịch vụ RPO, họ sẽ giảm đáng kể chi phí đó. Nhu cầu quảng cáo ở tất cả các cửa hàng thường xuyên, tốn kém được loại bỏ. Công ty RPO chịu trách nhiệm tìm kiếm ứng viên. Họ đi đến với ứng viên, thay vì đưa họ đến với bạn. Họ có tất cả các tài nguyên cần thiết để theo dõi những người có sẵn mạnh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *